- ข่าวกิจกรรม, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

กองวิเทศสัมพันธ์ นำนักศึกษาต่างชาติเรียนรู้เมืองโคราช (Korat City Tour) และพบอาจารย์ประธานหลักสูตรสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

       วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ นำนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University of Foreign Languages and International Studies (HUFLIS) ประเทศเวียดนาม จำนวน 5 คน พร้อมทั้งนักศึกษายุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เยี่ยมชมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และดำเนินกิจกรรม Korat City Tour เพื่อเยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่างๆ ของจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ 1. อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี 2. วัดศาลาลอย และ 3. ชุมชนเครื่องปั้นดินเผาบ้านด่านเกวียน เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาในแต่ละสถานที่สำคัญๆ ของจังหวัดนครราชสีมา
       พร้อมกันนี้ ยังได้นำนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Yamanashi Prefectural University (YPU) ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 2 คน เข้าพบ อาจารย์เวณิกา สุปัญญเดชา ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อติดตามและพูดคุยให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนได้ซักถามปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวันและการเรียน ซึ่งอาจารย์เวณิกา ได้ให้คำแนะนำช่วยเหลือแก่นักศึกษาฯ เพื่อให้สามารถปรับตัวเองให้ดียิ่งขึ้น