- โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

กองวิเทศสัมพันธ์ คัดเลือกยุวทูต เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ที่ประเทศเวียดนาม

       วันที่ 3 กรกฎาคม 2567 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษายุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมในต่างประเทศ (LACE) ณ University of Foreign Language Studies – The University of Da Nang สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 26 – 31 สิงหาคม 2567 ซึ่งดำเนินการสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด และนักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการนี้ ต้องเป็นนักศึกษายุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่เคยทำกิจกรรมอาสาสมัครของกองวิเทศสัมพันธ์หรือมหาวิทยาลัยมาก่อน
       โดยผลการสอบคัดเลือกจะประกาศให้ทราบในวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 ทางเว็บไซต์และ Facebook fanpage ของกองวิเทศสัมพันธ์