- ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษายุวทูตเพื่อเป็นล่าม JCU 2019

Welcome JCU friends!!

     กองวิเทศสัมพันธ์เปิดรับสมัครนักศึกษายุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปฏิบัติหน้าที่ผู้ประสานงานและล่ามแปลภาษา (Liaison Student) ให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยเจมส์คุก (James Cook University) เครือรัฐออสเตรเลีย จำนวน 6 ตำแหน่ง
     – ปฏิบัติหน้าที่ระหว่าง 27 พฤศจิกายน – 18 ธันวาคม 2562
     – รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 6 พฤศจิกายน 2562
     – สัมภาษณ์วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
     – ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

   เงื่อนไขผู้สมัคร

– เป็นนักศึกษายุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
– สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ (27 พฤศจิกายน – 18 ธันวาคม 2562)

ขอบเขต/รายละเอียดกิจกรรม

– การต้อนรับชาวต่างชาติ แนะนำสถานที่สำคัญในจังหวัดนครราชสีมา
– แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม
– เรียนรู้วิถีชุมชุนและแหล่งเรียนรู้ทางโบราณคดี ณ บ้านโนนวัด
– ศึกษาดูงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมในจังหวัดนครราชสีมา

     <<สมัคร Online ได้ที่นี่>>

หรือ <<ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่>>  และส่งใบสมัครที่กองวิเทศสัมพันธ์ อาคารศูนย์ฝึกฯ ทับแก้ว ชั้น 2