- ข่าวกิจกรรม, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

ราชภัฏโคราช ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากออสเตรเลีย เพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

     วันที่ 16 กันยายน 2562 อาจารย์ปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ให้เกียรติในการต้อนรับและปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัย James Cook University (JCU) เครือรัฐออสเตรเลีย Miss Sarah Duffill ซึ่งเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาสังคมสงเคราะห์ เพื่อเดินทางมาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และหน่วยงานผู้ให้บริการด้านสวัสดิการสังคมในจังหวัดนครราชสีมา ระหว่างเดือนกันยายน – ธันวาคม 2562