- ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 ที่ลงชื่อเข้าทดสอบ Pre TOEIC

     กองวิเทศสัมพันธ์ขอประกาศรายชื่อนักศึกษา ครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 ที่ลงชื่อเข้าทดสอบ Pre TOEIC เพื่อคัดเลือกเข้าอบรมโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาครู

– ผู้มีสิทธิ์สอบ ให้เข้าสอบ Pre-test (TOEIC test) ในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562

– เวลา 16.00 – 18.00 น. (หลังประชุมสรุปรายวิชาการปฏิบัติการทางวิชาชีพครู)

– สถานที่ ห้องปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์ อาคาร 27 ชั้น 5 (อาคารบูรณวิทยาการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

**ผู้เข้าสอบต้องเตรียมหูฟังเพื่อทำข้อสอบ Listening Part มาด้วยตนเอง!**

หากลงทะเบียนแล้ว ตรวจสอบไม่พบรายชื่อสามารถแจ้งได้ที่ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี
อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว ชั้น 2

<<คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อที่นี่>>