- ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวดีสำหรับนักศึกษา คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 เข้าอบรมและสอบ TOEIC ฟรี!!

ข่าวดีสำหรับนักศึกษา คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 เข้าอบรมและสอบ TOEIC ฟรี!! จำนวน 110 คน

     กองวิเทศสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ สำนักคอมพิวเตอร์และสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมจัดอบรมโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาครู

1. นักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561 จำนวน 78 คน จะได้รับสิทธิเข้าอบรมและสอบ TOEIC ฟรี!  

<<คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก>> 

และสามารถยืนยันสิทธิ์การเข้าอบรมด้วยการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์  <<ได้ที่นี่>>  หรือสามารถสแกน QR Code เพื่อยืนยันสิทธิ   

   

ยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ – วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 (ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Pre-test ได้ ใน website กองวิเทศสัมพันธ์ www.ianrru.org ในวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562) “หากไม่ยืนยันจะถือว่าสละสิทธิ์!”

******************************************************************************

2. รับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ทุกสาขาวิชา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 80 คน! (ยกเว้นนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561)

     เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ทุกสาขาวิชา คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมทดสอบ Pre-test (TOEIC test) เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมอบรมในโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาครู โดยผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก จำนวนประมาณ 30 คน จะได้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาครู และมีสิทธิ์สอบ TOEIC test โดยไม่มีค่าใช้จ่าย!

<<ลงทะเบียนเข้าร่วมทดสอบได้ที่นี่>>   หรือสามารถสแกน QR Code เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมทดสอบ

   

     – นักศึกษาสามารถลงชื่อเข้าร่วมทดสอบได้ตั้งแต่วันนี้ – วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 รับจำนวน 80 คนแรกเท่านั้น! (ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Pre-test ได้ใน website กองวิเทศสัมพันธ์ www.ianrru.org ในวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562)

     – ผู้มีสิทธิ์สอบ ให้เข้าสอบ Pre-test (TOEIC test) ในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562  เวลา 16.00 – 18.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์ อาคาร 27 ชั้น 5 (อาคารบูรณวิทยาการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ให้ผู้เข้าสอบ เตรียมหูฟังเพื่อทำข้อสอบ Listening Part มาด้วยตนเอง

     กองวิเทศสัมพันธ์จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรมและสอบ TOEIC ฟรี จำนวนทั้งสิ้น 110 คน ในวันที่ 5 เมษายน 2562 โดยผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศจะต้องเข้าอบรมครบ 80% ตามกำหนดและเข้าสอบ TOEIC หากไม่เข้าอบรมและ/หรือสอบ TOEIC ตามระยะเวลาที่กำหนด จะต้องชำระค่าสอบ TOEIC คืนให้แก่มหาวิทยาลัย เป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท

**ผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าอบรมในวันที่ 29 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2562 (เวลา 8.00 – 17.00 น.)

**สอบ TOEIC วันที่ 3 พฤษภาคม 2562** (จะแจ้งเวลาการสอบให้ทราบอีกครั้ง)