- ข่าวกิจกรรม

พิธีบวงสรวงและสมโภช ศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ ๒๕๕๙

     บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและสมโภช ศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ ๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ซึ่งดำเนินงานโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี