- อาสาสมัครผู้แปลภาษา

รับอาสาสมัครผู้แปลภาษาในการแข่งขันวอลเล่ย์บอลหญิง อายุต่ำกว่า 17 ปี ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย 2014

รับอาสาสมัครผู้แปลภาษาในการแข่งขันวอลเล่ย์บอลหญิง อายุต่ำกว่า 17 ปี ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (ในนามตัวแทนคณะกรรมการจัดการแข่งขันวอลเล่ย์บอลหญิง อายุต่ำกว่า 17 ปี ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ครั้งที่ 10 ปี พ.ศ. 2557) รับสมัครนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป เพื่อปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครผู้แปลภาษาในการแข่งขันวอลเล่ย์บอลหญิง อายุต่ำกว่า 17 ปี ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ปี พ.ศ. 2557 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 19 ตุลาคม 2557 ณ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 13 ทีม ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน ฮ่องกง นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย อินเดีย คาซัคสถาน อิหร่าน ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และไทย

คุณสมบัติผู้สมัครเป็นอาสาสมัครผู้แปลภาษา มีดังต่อไปนี้

1. อายุไม่เกิน 30 ปี

2. มีความกระตือรือร้นในการทำงานและมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

3. สามารถสื่อสารภาษาไทยได้เป็นอย่างดี และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

4. สามารถสื่อสารภาษาใดภาษาหนึ่งต่อไปนี้ได้เป็นอย่างดี

* จีน/ไต้หวัน/ฮ่องกง

* เกาหลี

* ญี่ปุ่น

* ฟิลิปปินส์

* อินเดีย

* เวียดนาม

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาที่ ได้รับคัดเลือกเป็นยุวทูต จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับทักษะการสื่อสารและความสามารถในการใช้ภาษาต้องอยู่ในระดับดี

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ส่งใบสมัครมาที่ กองวิเทศสัมพันธ์ อาคารศูนย์ฝึกฯทับแก้วชั้น 2 หรือ internrru@hotmail.com ภายในวันที่ 10 กันยายน 2557

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวณฐมน พุทธิธรรมาภรณ์ โทร. 044–009009 ต่อ 1547 หรือ เบอร์มือถือ 086–451–7340,   084–714–1745