- ข่าวกิจกรรม, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

ม.ราชภัฏนครราชสีมา ต้อนรับ นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากญี่ปุ่นและเวียดนาม

       วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี เดินทางต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวญี่ปุ่น จำนวน 2 คน จาก Yamanashi Prefectural University (YPU) ประเทศญี่ปุ่น และนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวเวียดนาม จำนวน 5 คน จาก University of Foreign Languages and International Studies (HUFLIS)
       นักศึกษาแลกเปลี่ยนทั้ง 2 ประเทศ จะดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยนักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่น เดินทางเข้าร่วมโครงการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย ประจำปีการศึกษา 2567 เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา และนักศึกษาจากประเทศเวียดนาม ได้เดินทางมาเพื่อร่วมโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการสอนภาษาอังกฤษ (Practicum Program) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กรกฎาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา